Klantenacceptatiebeleid

Doelstelling

JS-Consultancy wenst stevig lokaal verankerd te zijn en ambieert om op een duurzame en verantwoordelijke manier ten dienste te staan van de Belgische en voornamelijk West Vlaamse KMO ondernemingen en vrije beroepen. Ik wens er zeker van te zijn dat alle middelen daadwerkelijk worden aangewend om deze objectieven te realiseren. Daarom heb ik een “Klantenacceptatiebeleid” gedefinieerd dat de klanten preciseert waarmee ik een sterke en gepersonaliseerde professionele relatie kan en wil ontwikkelen via een open en eerlijke aanpak.

Toepassingsgebied

Dit klantenacceptatiebeleid is van toepassing op elke persoon of entiteit die JS-Consultancy als ondernemersadviseur, ondernemersbegeleider, gecertificeerd accountant en belastingconsultent rechtstreeks of onrechtstreeks tot haar eigen belang om een advies, begeleiding of dienst vraagt.

Beoogde klanten

Klanten die in de regel door JS-Consultancy kunnen worden aanvaard, zijn de personen of entiteiten die overeenkomstig de deontologische procedures van het ITAA volledig geïdentificeerd zijn, en die een significante band met België hebben door hun vestiging of een duurzame inkomstenbron, en van wie de werkelijkheid van voormelde significante band controleerbaar is door de verantwoordelijke van JS-Consultancy of op basis van betrouwbare externe bronnen, en met wie de professionele en dienstengerichte relatie actief, verscheiden en op lange termijn gebaseerd zal zijn.

Uitsluitingen

In het algemeen zal JS-Consultancy geen opdrachten aanvaarden met de personen of entiteiten die niet voldoen aan de klantenacceptatiecriteria opgesteld door JS-Consultancy en beschreven in de kantoorhandleiding van wie de legitieme bedoelingen niet onmiddellijk voldoende duidelijk blijken, of die opgenomen zijn in de Belgische of EU-lijsten van personen of entiteiten onder financiële sanctie, of in het kader van een handelsactiviteit in een door de vooropgestelde CAP door het ITAA controversiële sectoren.

Uitvoering

In het algemeen zal JS-Consultancy geen opdrachten aanvaarden met de personen of entiteiten die niet voldoen aan de klantenacceptatiecriteria opgesteld door JS-Consultancy en beschreven in de kantoorhandleiding van wie de legitieme bedoelingen niet onmiddellijk voldoende duidelijk blijken, of die opgenomen zijn in de Belgische of EU-lijsten van personen of entiteiten onder financiële sanctie, of in het kader van een handelsactiviteit in een door de vooropgestelde CAP door het ITAA controversiële sectoren.

Klanten regio West Vlaanderen genieten de grootste voorkeur wegens lokale verankering